Osnovni podaci

STRIDON PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz, trgovina na veliko i malo

Skraćeni naziv: STRIDON PROMET d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagrebačka 108, 10370 Dugo Selo

Glavna djelatnost NKD2007: G 4690, nespecijalizirana trgovina na veliko i malo

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 50403201385

Matični broj (MB): 3783995

Matični broj subjekta (MBS): 080004953

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital društva: 18.280.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Godina osnivanja: 1991.

Direktor: Josip Pocrnja

Poslovne banke:

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb
Žiroračun: 2500009-1101010796
IBAN: HR1025000091101010796

Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split
Žiroračun: 2330003-1100371028
IBAN: HR4723300031100371028


Erste&Steiermärkische Bank d.d., Ivana Lučića 2, Zagreb
Žiroračun: 2402006-1100658219
IBAN: HR1824020061100658219